regulamin, kontakt, dlaczego, po co

.TYLKO do użytku wewnętrznego w ramach ww i znających wewnętrzny regulamin ww .ZAKAZ ineksowania przez roboty, archiwizowania, publikowania w mediach publicznych, mediach społecznościowych, mediach prywatnych, mediach nie będących 100% własnością ludzi dobrej woli w rozumieniu ww .NAKAZ używania trybu prywatnego przeglądarki i anonimowo !pAtrz: apps


.ten notatnik jest fragmentem*snippet większej cAłości, jest w trakcie tworzenia i opisuje atak prAwości*piękna*prawdy*dobra*doskonAłości*mądrości*mocy*szczęścia*zdrowia*pomyślności*prosperity*proaktywności*produktywności*efektywności*wolności*odpowiedzialności*suwerenności*życia, proces angażowania*motywowania*perswazji*symbiozy


.nihil novi sine communi consensu

!skontaktuj się: prAOjczyzna (używaj właściwej usługi komunikacyjnej stosownie do okoliczności)

!contact: prAOjczyzna

?jak chcesz pomóc, być

?how You want to help, be

.wider way: wwgov wide world gov

.kontynuowanie i dalsze używanie nAszych narzędzi (apps, notatników, stron www, kanałów komunikacji) oznacza rozumienie, akceptację prawa naturalnego, zasad i regulaminów, które de facto są sposobem na wyprowadzenie rozmówcy z niewoli ku wolności .jeśli tego nie akceptujesz lub dysponujesz tą treścią bez zgody forummmm to zniszcz tę wiadomość wraz z metadanym na administrowanych przez Ciebie nośnikach i nie czytaj dalej i/lub pAtrz: zasady

!?.teraz przyjemne i/lub pożyteczne dla nAs


akcje|apps|atrAKCJE|cele|chronologia|fora|forummmm|kosmos|my|srw|wwgov

ww gov Sorry, your browser does not support inline SVG.

wwgov

wwgov wide world gov (living collective body)

!find out ww

!utilise the moment !you have now and here unique oportunity to ctreate science*wisdom*power during conversation with one of us

! all 4 all will be soon translated

.glocAlism .subjective aproche objective adjustment !think global act local

wwgov pl_pl

!zdobądź jak najszersze forum; mądrze

.forummmm to inicjatywa ludzi dobrej woli i nie ma żadnych przeszkód dla glokalności, a nawet ponadglobalności, podlokalności

!UWWAGA .wszystko dla wszystkich będzie wkrótce przetłumaczone

!ustal i naucz się komunikować w sposób wolny i tak by nie szkodzić innym, 

 1. !zbadaj w jakiej sytuacji się znajdujesz
  1. ?jesteś wolny ?rozmawiasz z wolnym człowiekiem ?czytasz, słuchasz wolne media, głosy ?przebywasz w wolnym kraju ?prezentujesz swoje poglądy; czyje, dlaczego, po co
 2. ?jaki masz plan
 3. sensowne zdania
  1. jesteśmy zmianą
  2. jesteśmy ludźmi dobrej woli .spotykamy się, naradzamy, działamy dla szeroko rozumianego dobra wspólnego i każdego z osobna
  3. jesteśmy wolni od głupoty, chciwości, strachu
  4. pielęgnujemy nawyki proaktywnego, efektywnego, konstruktywnego, kreatywnego, pozytywnego, słusznego, roztropnego działania, myślenia


atrAKCJE

!patrz: chronologia lub tagi IT|tech|biz

2019-01-31 2019-01-26

c.d.n.

!działaj podczas atrakcji akcje

.nic o nAs bez nAs

!nagraj wydarzenie
apps
 ?gdzie hostować pliki
?jaki masz plan
?jak chcesz pomagać, współpracować
!skontaktuj się: ludziebezgranic [at] go2.pl (używaj właściwej usługi komunikacyjnej stosownie do okoliczności)

Informatyka

= IT, ICT

2019-01-31 2019-01-23 2019-01-24

Technika

= tech, technologia

2019-01-24

Biznes

= biz

2019-01-24 2019-01-31

Psychologiachaos

= niesklasyfikowane, nieotagowane, nieskategoryzowane, nieusystematyzowane

2019-01-30: IT https://www.facebook.com/events/2123313004647261/ protest http://superfakty.info/artykul/hubert-czerniak-o-faszyzacji-polskiej-medycyny-i-wodzie-plazmowanej

snippets

example

Firstname Lastname Age
Jill Smith 50
Eve Jackson 94

This is a Blue Heading

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

ggggg

forummmm

fmmm forum (żywe ciało kolegialne) mieszkańców dla mieszkańców przez mieszkańców zarządzane, posiadane (jeśli ma to sens) .forummmm to inicjatywa ludzi dobrej woli i nie ma żadnych przeszkód dla glokalności, a nawet ponadglobalności, podlokalności

.Polska ma unikalne doświadzenie w walce o niepodległość polityczną, ekonomiczną, finansową

!kontaktuj się z prawdziwymi weteranami walki o niepodległość, suwerenność, wolność

!pozyskaj bezcenną wiedzę o problemach i ROZWIĄZANIACH

?dlaczego

 1. .zgodnie z Konstytucją III RP naród rządzi bezpośrednio lub pośrednio
 2. .zgodnie z definicją ustawową samorząd stanowią mieszkańcy

!ustal i naucz się komunikować w sposób wolny i tak by nie szkodzić innym, 

 1. !zbadaj w jakiej sytuacji się znajdujesz
  1. ?jesteś wolny ?rozmawiasz z wolnym człowiekiem ?czytasz, słuchasz wolne media, głosy ?przebywasz w wolnym kraju ?prezentujesz swoje poglądy; czyje, dlaczego, po co
 2. ?jaki masz plan
 3. sensowne zdania
  1. jesteśmy zmianą
  2. jesteśmy ludźmi dobrej woli .spotykamy się, naradzamy, działamy dla szeroko rozumianego dobra wspólnego i każdego z osobna
  3. jesteśmy wolni od głupoty, chciwości, strachu
  4. pielęgnujemy nawyki proaktywnego, efektywnego, konstruktywnego, kreatywnego, pozytywnego, słusznego, roztropnego działania, myślenia

cele

?jaki pożytek z organizacji ma hipopotam w zoo


akcje

!!znajdź ww gdzie dowiesz się więcej

!przejrzyj pAOjczyzna i potraktuj to i owo jako backlog refinement

!hobbylobby

.co wynika z akcji srw

!!!przygotuj odpowiedzi na pytania, które pozyskałeś ze strony ujawniającej istotne sprawy

!!!w zalężności od kwalifikacji sprawy wybierz odpowiedni kanał i sposób komunikacji

.praktycznie

.warto się zaangażować a nawet reprezentować forummmm i/lub forum

?dlaczego

 1. .dotychczasowe fora, ruchy, organizacje propolskie, wolnościowe, progresywne, proludzkie są rozproszone lub nieroztropne lub niereprezentatywne lub nieefektywne lub zaściankowe lub zmanipulowane lub zinfiltrowane itd .nie działają pro publico bono zaś dobro wspólne traktują instrumentalnie, interesownie, zawłaszczająco bądź raczej teoretycznie, bełkocąc i paplając dla paplania
 2. .rolnicy zaczynają powstanie w poniedziałek 2018-01-28 .jest wiele innych akcji, atrAKCJI, wyzwań, okoliczności, okazji, które przemijają lub są zmarnowane
 3. .posiadamy unikalny plan prosperowania w prawie każdych warunkach
 4. .notatnik justpaste.it/forummmm jest tylko migawką i zajawką a posiadamy mocniejsze narzędzia udostępniane ludziom dobrej woli .jednak trzeba go traktować jako dobro wspólne w zewnętrznej jurysdykcji .zatem również ze względu na strategię, jest niewskazane, niefektywne zasilanie i rozpowszechnianie tej domeny co implikuje istnienie regulaminów, zakazów, nakazów
 5. .dążymy do uniezależnienia się od toksycznego kapitału, władzy, korporacji, mediów, pachołków, kacyków, egoistów i glupców itp
 6. .żywy/a Ty i to co robisz jest w istocie Twoją wersją forummmm więc pora na sensowną integrację, współpracę i wybór tematów, zadań, celów oraz efektywnej drogi realizacji

!propozycje*postulaty*żądania:

 1. reprezentujemy punkt widzenia mieszkańca i kontynuujemy sprawę jako forum internetowe
 2. prawo do kontroli efektów i posiadania rezultatów, nic o nas bez nas
 3. Budujemy markę grupową, koalicję*siłę*organizacje dla... poinformowania o nas i przekonania pozostałych uczestników, ludzi dobrej woli i innych mieszkańców
 4. wykorzystujemy i tworzymy mechanizmy wpływania, kontroli a zwłaszcza określamy miary efektywności np.: bilans otwarcia/zamknięcia, długi, koszt biurokracji, poziom życia, ...
 5. Obowiązek efektywności i działania w szerokim interesie społecznym
 6. Jesteśmy patriotami gospodartczymi a żyjemy i pozwalamy żyć innym
!Twoje zaangażowanie konieczne aby forummmm skutkowało
 !skorzystaj z atrAKCJI
 !skontaktuj się !używaj właściwej usługi komunikacyjnej stosownie do okoliczności
?jakie uwagi*propozycje*postulaty*żądania

my

.jesteśmy ludźmi bez granic

.posiadamy unikalny plan prosperowania w dowolnych warunkach

.organizujemy się bez organizacji i w organizacje

.tworzymy i uczestniczymy w różnych forach w celu optymalnej integracji i optymalnego rozwoju

.nie mieszamy pseudonimów*kryptonimów bo są sprawy, które wymagają dyskrecji, roztropności. innowacji

.stosujemy zasady bezpieczeństwa przy gromadzeniu, przesyłaniu, przetwarzaniu informacji, danych osobowych również na smartfonach i komputerach prywatnych


fora

= fora, organizacje, inicjatywy, ruchy, biznesy, IOB, programy, projekty, egregory, #srw

wybrane - więcej ww

srw

= spotkania, rozmowy, wydarzenia

wybrane - reszta ww

2018-12-05 zm srw, 2018-12-07 zm srw, 2019-01-26 fmmm srw

fmmm srw

2019-01-26 !prosimy, powołujemy (pAtrz cytat1-2) i delegujemy Cię .Projekt Polska: http://fundacja-qlt.pl/ , https://niss.org.pl/

!Twoje zaangażowanie konieczne aby forummmm skutkowało

?jakie uwagi*propozycje*postulaty*żądania

iTeam srw

2018-12-01-14 The Climate Hub

wwgov srw

2018-12-01-14 The Climate Hub

zm srw

zm srw 2018-12-05

szczyt społeczny w EuroCentrum podczas cop24

201812051800: Witamy ze spotkania energetyków obywatelskich a raczej zmeo ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW w sprawie energetyki obywatelskiej zmeo!

Propozycje*postulaty*żądania zmeo:

 1. Reprezentujemy punkt widzenia mieszkanca i kontynuujemy sprawę jako forum internetowe.
 2. Prawo do kontroli efektów i posiadania rezultatów, nic o nas bez nas
 3. Budujemy markę grupową, koalicję*siłę*organizacje dla... poinformowania o nas i przekonania pozostałych uczestników, ludzi dobrej woli i innych mieszkańców
 4. wykorzystujemy i tworzymy mechanizmy wpływania, kontroli a zwłaszcza określamy miary efektywności np.: bilans otwarcia/zamknięcia, długi, koszt biurokracji, poziom życia, ...
 5. Obowiązek efektywności i działania w szerokim interesie społecznym
 6. Jesteśmy patriotami gospodartczymi a żyjemy i pozwalamy żyć innym

Inne sprawy można tak samo z mocą*mądrością procedować. 

zm srw 2018-12-07

C.d. szczytu społecznego z EuroCentrum o 14:00 w Królestwie wydarzenia poświęcone naciskowi na decydentów UE w sprawie energetyki obywatelskiej i budżetu. Forummmm zgłosiło 3 postulaty na 2 z 4 stolików

C.d. w emailu, na forum (internetowym).


aha

apps

= aplikacje, programy, usługi, narzędzia

tylko te na start i do roboty

cytaty

 1. wielu jest powołanych A niewielu wybranych
 2. głos wołającego na pustyniikosmos


chronologia

2019-01-24. IT, biz, tech spotkanie. IT spotkanie. 2019-01-26 Warszawa  Projekt Polska
2019-01-31 Open source w firmach - dyskutujemy w formule open space https://crossweb.pl/wydarzenia/open-source-w-firmach-dyskutujemy-w-formule-open-space-styczen-2019/ Mikroserwisy w procesach deweloperskich i testowania https://crossweb.pl/wydarzenia/mikroserwisy-w-procesach-deweloperskich-i-testowania-styczen-2019/ REGIONALNE GOSPODARCZE OTWARCIE ROKU http://rig.katowice.pl/kalendarz/eventdetail/927/10%7C11%7C25%7C24%7C26/wydarzenie-regionalne-gospodarcze-otwarcie-roku 2019-02-01 11:00 wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=Giod,3686 2019-02-02-09 Tydzień Bezpłatnych Szkoleń tbs.wsb.edu.pl/

c.d.n.